Ferdig

Æ skriv det her brevet som svar te dæ
på sms`en som du sendt
Æ har komme fram te at det beste for mæ
e å bryt kontakten helt
Æ synes itj at æ skylde dæ ei forklaring
på koffor æ gjør det
Det beste for mæ å dæ
e å lev separate liv
 
Det va dråpen da du sa
”Æ trur du treng mæ no”
Det e nå anna som æ treng
Det e fred og ro
 
Æ e ferdig
Ferdig spurt
Ferdig utnytta
Ferdig lurt
Ferdig lirka
Ferdig trengt
Ferdig prestert
Ferdig tenkt
Æ har resten av et liv å lev
 
Du si du har det vondt
Du savne mæ
Æ hata leng mæ sjøl
for at æ alltid stilt opp for dæ
Æ tenkt det e det man gjør
Men kjærlighet bli fylt av
kvasse kniva, hat og arsenikk
Og ingen sanga kan bli sint nok
når alt bli bare plikt
 
Det va dråpen da du sa
”Æ trur du treng mæ no”
Det e nå anna som æ treng
Det e fred og ro
 
Kæm e æ uten dæ?
Det e et liv som fra en drøm
Et liv uten dæ, uten forsoning går fint
Æ har rømt
te drømmen som æ hadd
kor æ e den som tar kontroll
på ka æ treng
No e resten opp te mæ, æ velge sjøl
Ingen dør e stengt

Æ rømt fra år med skyld og skam
Fra en verden skapt for dæ
Det begynne å ligne et liv
Å mitt liv starte her
 
(Tekst og melodi: Maja Svisdahl)

TILBAKE